O nás

Spolek vznikl v roce 2011, dle tehdejší legislativy jako občanské sdružení. V roce 2014 s platností nového občanského zákoníku se stal spolkem.

Účelem založení, základní cíle spolku jsou:

  1. všestranná aktivní podpora sportu a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, zvláště pro děti a mládež, podpora a zajišťování sportovního a kulturního vyžití veřejnosti;
  2. organizace volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a sportovních akcí pro mládež,
  3. spolupráce s veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty vzdělávacího systému dětí a mládeže;  při organizaci a zajišťování edukativních činností a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže se zaměřením na udržitelné životní prostředí a ekologii a zdravý životní styl;

d.    organizace a zajišťování sportovní přípravy zájemců včetně zajištění tréninkových prostor a tréninkových a regeneračních pobytů za účelem zlepšení sportovní výkonnosti a psychické vyrovnanosti;

e.    pořádání vzdělávacích programů, přednášek a kampaní pro veřejnost, pořádání pobytů v přírodě a ozdravných pobytů, výměnných stáží;

f.     osvětová a preventivní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, rodičů s dětmi, zviditelnění problematiky „Děti ulice“

g.     spolupráce s humanitárními fondy a nadacemi při pořádání akcí pro osoby invalidní a postižené, pro oběti trestných činů a další osoby vyžadující zvýšenou péči a ochranu;

h.    podpora rozvoje vzdělání, vzdělávání dětí, mládeže, dospělých i seniorů;

ch.  materiální podpora členů spolku i třetích osob Spolkem transparentně vybraných, při realizací cílů, k nimž je Spolek zřizován

i.      poradenská a konzultační činnost;

j.      součinnost se spolky a společnostmi s obdobným předmětem činnosti;

Za spolek

Tomáš Ivanovič

předseda